Befolkning (2016)

Befolkningens utveckling 1900–2013

Direktlänk
Befolkningens utveckling 1900-2013I början av 1900­-talet berodde folkökningen på att antalet födda översteg antalet döda. Så var det fram till mitten av 1970-talet. Numera är invandring den största orsaken till befolkningsökningen.

Under mitten av 1900­-talet ökade antalet som invandrade. Detta bland annat till följd av arbetskraftsinvandring under 1950-­ och 1960talen samt senare flykting- och anhöriginvandring. Bland de som invandrar idag är återvändande svenska medborgare den enskilt största gruppen.

Befolkning efter ålder 1900, 1950, 2013 och 2050

Direktlänk
Befolkning efter ålder 1900, 1950, 2013 och 2050
Under 1900-talet har andelen äldre i befolkningen ökat, numera är nästan var femte person 65 år och äldre. Under samma period har andelen i åldern 0–19 år minskat. Under 1900-talet ökade andelen i åldern 20–64 år fram till början av 1940-talet. Därefter minskade den och från början av 1960-talet har den varit i stort sett konstant.
I framtiden förväntas var fjärde person vara 65 år eller äldre. År 2016 kommer befolkningen att för första gången bestå av fler män än kvinnor.

Befolkning efter ålder 1900, 2013 och 2050

Direktlänk
Befolkning efter ålder 1900, 2013 och 2050

Befolkning efter födelseregion och ålder 1985, 2000 och 2013

Direktlänk
Befolkning efter födelseregion och ålder 1985, 2000 och 2013

Ensamstående och gift/sambo efter ålder 2013

Direktlänk
Ensamstående och gift/sambo efter ålder 2013

Befolkningen i åldern 65 år och äldre efter civilstånd och ålder 2013

Direktlänk
Befolkningen i åldern 65 år och äldre efter civilstånd och ålder 2013
Andelen änkor och änklingar var högre i alla åldersgrupper 1985 än 2013.
I alla åldersgrupper var andelen skilda kvinnor och män lägre 1985. För både kvinnor och män, 70 år och äldre, var andelen ogifta högre än 2013.

Familjehushåll efter hushållstyp

Direktlänk
Familjehushåll efter hushållstyp

Familjehushåll med sammanboende och ensamstående efter antal barn 2012

Direktlänk
Familjehushåll med sammanboende och ensamstående efter antal barn 2012

Återstående medellivslängd vid födelsen 1885–2013

Direktlänk
Återstående medellivslängd vid födelsen 1885-2013

Förstagångsföräldrar

Direktlänk
Förstagångsmödrarna har blivit 3 år äldre sedan 1985. År 2013 var medelåldern 29 år och 2000 var den 28 år. Förstagångspapporna har också blivit 3 år äldre under samma period. Idag är de 32 år och år 2000 var de 31 år.
Källa: Befolkningsstatistik, SCB

Summerad fruktsamhet 1890–2013

Direktlänk
Summerad fruktsamhet 1890-2013

Barnlösa efter ålder 1970, 1985, 1995 och 2013

Direktlänk
Barnlösa efter ålder 1970, 1985, 1995 och 2013

År 1970 hade många vid 25 års ålder redan hunnit skaffa barn. Idag är en majoritet barnlösa vid den åldern. Barnlösheten minskar sedan med ålder och i slutet av de barnafödande åldrarna har 14 procent av kvinnorna och 21 procent av männen inte fått egna (biologiska) barn. Denna andel har varit relativt konstant de senaste decennierna. Män är barnlösa i något större utsträckning än kvinnor.

Verkställda aborter 1951–2011

Direktlänk
Verkställda aborter 1951-2011