Befolkning (2018)

Befolkningens utveckling 1900–2015

Direktlänk
Befolkningens utveckling 1900-2015I början av 1900­-talet berodde folkökningen på att antalet födda översteg antalet döda. Så var det fram till mitten av 1970-talet. Numera är invandring den största orsaken till befolkningsökningen.

Under mitten av 1900­-talet ökade antalet som invandrade. Detta bland annat till följd av arbetskraftsinvandring under 1950-­ och 1960­-talen samt senare flykting-­ och anhöriginvandring. Bland de som invandrar idag är syriska medborgare den enskilt största gruppen.

Befolkning efter ålder 1900, 1950, 2015 och 2050

Direktlänk
Befolkning efter ålder 1900, 1950, 2015 och 2050

Under 1900-talet har andelen äldre i befolkningen ökat i befolkningen, idag är nästan var femte person 65 år eller äldre. Under samma period har andelen i åldern 0–19 år minskat. Under första delen av 1900-talet ökade andelen i åldern 20–64 år fram till mitten av 1940-talet. Därefter minskade den och från början av 1960-talet har den varit i stort sett konstant.
I framtiden förväntas var fjärde person vara 65 år eller äldre. År 2015 bestod befolkningen för första gången av fler män än kvinnor.

Befolkning efter ålder 1900, 2015 och 2050

Direktlänk
Befolkning efter ålder 1900, 2015 och 2050

Befolkning efter födelseregion och ålder 1985, 2000 och 2015

Direktlänk
Befolkning efter födelseregion och ålder 1985, 2000 och 2015

Ensamstående och gift/sambo efter ålder 2015

Direktlänk
Ensamstående och gift/sambo efter ålder 2015

Befolkningen i åldern 65 år och äldre efter civilstånd och ålder 2015

Direktlänk
Befolkningen i åldern 65 år och äldre efter civilstånd och ålder 2015

Familjehushåll efter hushållstyp 2014-2015

Direktlänk
Familjehushåll efter hushållstyp

Familjehushåll med sammanboende och ensamstående efter antal barn 2014-2015

Direktlänk
Familjehushåll med sammanboende och ensamstående efter antal barn 2014-2015

Återstående medellivslängd vid födelsen 1885–2015

Direktlänk
Återstående medellivslängd vid födelsen 1885-2015

Förstagångsföräldrar

Direktlänk
Förstagångsmödrarna har blivit 3 år äldre sedan 1985. År 2015 var medelåldern 29 år och 2000 var den 28 år. Förstagångspapporna har också blivit 3 år äldre sedan 1985. Idag är de 32 år och år 2000 var de 31 år.
Källa: Befolkningsstatistik, SCB

Summerad fruktsamhet 1890–2015

Direktlänk
Summerad fruktsamhet 1890-2015

Barnlösa efter ålder 1970, 1985, 1995 och 2015

Direktlänk
Barnlösa efter ålder 1970, 1985, 1995 och 2015

År 1970 hade många blivit föräldrar vid 25 års ålder. Idag är en majoritet barnlösa vid den åldern. Barnlösheten minskar sedan med ålder och vid 50 års ålder har 13 procent av kvinnorna och 21 procent av männen inte fått egna (biologiska) barn. Denna andel har varit relativt konstant de senaste decennierna. Män är barnlösa i något större utsträckning än kvinnor.

Verkställda aborter 1951–2014

Direktlänk
Verkställda aborter 1951-2014


Tidigare version av denna sida