Kriminalitet (2016)

Personer som känner oro för att utsättas för överfall eller misshandel efter ålder 2013

Direktlänk
Personer som känner oro för att utsättas för överfall eller misshandel efter ålder 2013

Personer utsatta för överfall eller misshandel efter ålder 2012

Direktlänk
Personer utsatta för överfall eller misshandel efter ålder 2012

Personer som känner sig otrygga vid utevistelse sen kväll efter ålder 2013

Direktlänk
Personer som känner sig otrygga vid utevistelse sen kväll efter ålder 2013

Personer som mycket eller ganska ofta väljer en annan väg eller färdsätt på grund av oro att utsättas för brott efter ålder 2013

Direktlänk
Personer som mycket eller ganska ofta väljer en annan väg eller färdsätt på grund av oro att utsättas för brott efter ålder 2013

Personer som varit utsatta för misshandel efter familjesituation och ålder 2011–2012

Direktlänk
Personer som varit utsatta för misshandel efter familjesituation och ålder 2011–2012

Personer 16–79 år utsatta för misshandel efter plats 2010–2012

Direktlänk
Personer 16–79 år utsatta för misshandel efter plats 2010–2012

I 87 procent av alla misshandelsfall var förövaren en man och i 60 procent var även offret en man. I 27 procent av fallen är offret en kvinna.
När män utsätts för misshandel sker det oftast på allmän plats. När kvinnor utsätts för misshandel är brottsplatsen oftast hemmet eller arbetsplatsen/skolan.
Om en kvinna är förövare är även offret i de flesta fall en kvinna.

Personer utsatta för hot efter ålder 2012

Direktlänk
Personer utsatta för hot efter ålder 2012

Personer utsatta för sexualbrott efter ålder 2012

Direktlänk
Personer utsatta för sexualbrott efter ålder 2012

Anmäld misshandel 2013

Direktlänk
Anmäld misshandel 2013

Grov kvinnofridskränkning

Direktlänk
Våld som drabbar kvinnor i nära relationer består ofta av upprepade kränkningar. En man som utsätter en kvinna, som han har eller har haft en nära relation med, för upprepade kränkningar kan dömas för grov kvinnofridskränkning. År 2013 anmäldes 2136 fall.

Anmäld misshandel 1990-2013

Direktlänk
Anmäld misshandel 1990-2013

Antalet anmälda fall av misshandel, mot såväl kvinnor som män, har ökat under lång tid. Det kan bland annat bero på en större benägenhet att anmäla våldsbrott, dvs. att mörkertalet blivit mindre. Mörkertalet är kvoten mellan den faktiska brottsligheten och den anmälda. Mörkertalet sjunker om en större andel av de brott som begåtts anmäls. I de fall där gärningspersonen är en närstående är mörkertalet troligen relativt stort.

Lagförda för brott mot brottsbalken, trafikbrottslagen och narkotikastrafflagen 2012

Direktlänk
Lagförda för brott mot brottsbalken, trafikbrottslagen och narkotikastrafflagen 2012