Hälsa (2016)

Sjukdomar och symtom efter ålder 2012

Direktlänk
Kvinnor uppger i högre grad än män i alla åldersgrupper att de har långvarig sjukdom eller symtom. I åldersgruppen 45–64 år är det vanligast för kvinnor med sjukdomar eller symtom i skelettet och rörelseorganen och för män sjukdomar i cirkulationsorganen. Från 65 år är högt blodtryck vanligast för både kvinnor och män.

Dagligrökare efter ålder 1984–85, 2000–01 och 2012

Direktlänk
Dagligrökare efter ålder 1984-85, 2000-01och 2012

Röker och/eller snusar dagligen 2012

Direktlänk
Röker och/eller snusar dagligen 2012

Andelen dagligrökare har minskat bland både kvinnor och män mellan 1985 och 2012. Högst andel rökare fanns 2012 i åldersgruppen 45–64 år. Det är också den åldersgrupp där andelen kvinnor är högre än andelen män.
När man lägger till de som snusar får man den totala tobaksanändningen. I alla åldrar är män tobaksanvändare i högre grad än kvinnor.

Rökning, snusning och alkoholkonsumtion bland elever i årskurs 9, 1985, 2000 och 2012

Direktlänk
Rökning, snusning och alkoholkonsumtion bland elever i årskurs 9, 1985, 2000 och 2012

Besvär av ängslan, oro eller ångest efter ålder 2012

Direktlänk
Besvär av ängslan oro eller ångest efter ålder 2012

Personer med övervikt/fetma efter ålder 2012

Direktlänk
Personer med övervikt/fetma efter ålder 2012

I alla åldersgrupper har andelen kvinnor och män med övervikt och fetma ökat sedan slutet av 1980-talet.

Motionsvanor efter ålder 2012

Direktlänk
Motionsvanor efter ålder 2012

Dödstal efter dödsorsak och ålder 1985, 2000 och 2012

Direktlänk
Dödstal efter dödsorsak och ålder 1985, 2000 och 2012

År 2012 avled 5 kvinnor i samband med komplikationer under graviditet eller förlossning. Under året föddes 113 200 barn.

Spädbarnsdödlighet 1885–2013

Direktlänk
Spädbarnsdödlighet 1885-2013