Hälsa (2018)

Självupplevd hälsa 2014-2015

Direktlänk
Självupplevd hälsa 2014-2015

Självupplevd hälsa för personer i åldern 20-64 år efter hushållstyp 2014-2015

Direktlänk
Självupplevd hälsa för personer i åldern 20-64 år efter hushållstyp 2014-2015

Självupplevd hälsa för personer i åldern 20-64 år efter utbildningsnivå 2014-2015

Direktlänk
Självupplevd hälsa för personer i åldern 20-64 år efter utbildningsnivå 2014-2015

Röker och/eller snusar dagligen 2014-2015

Direktlänk
Röker och/eller snusar dagligen 2014-2015

Rökning, snusning och alkhoholkonsumtion bland elever i årskurs 9, 1985, 2000 och 2015

Direktlänk
Rökning, snusning och alkhoholkonsumtion bland elever i årskurs 9, 1985, 2000 och 2015

Besvär av ängslan, oro eller ångest efter ålder 2014–2015

Direktlänk
Besvär av ängslan, oro eller ångest efter ålder 2014–2015

Ohälsotal efter åldersgrupp 2015

Direktlänk
Ohälsotal efter åldersgrupp 2015

Body Mass Index (BMI) efter ålder 2014-2015

Direktlänk
Body Mass Index (BMI) efter ålder 2014-2015

Dödstal efter dödsorsak och ålder 2014

Direktlänk
Dödstal efter dödsorsak och ålder 2014

Dödstal efter dödsorsak 2014

Direktlänk
Dödstal efter dödsorsak 2014

Spädbarnsdödlighet 1885-2015

Direktlänk
Spädbarnsdödlighet 1885-2015

År 2014 avled 4 kvinnor i samband med komplikationer under graviditet eller förlossning. Under året föddes 114 907 barn.

Källa: Dödsorsaker, Socialstyrelsen


Tidigare version av denna sida