Inflytande och makt (2016)

Valdeltagande vid riksdagsvalen 1973-2010

Direktlänk
Valdeltagande vid riksdagsvalen 1973-2010

Valda till riksdagen efter ålder, 1998, 2002, 2006, 2010

Direktlänk
Valda till riksdagen efter ålder, 1998, 2002, 2006, 2010

Riksdagens sammansättning 1919-2010

Direktlänk
Riksdagens sammansättning 1919-2010

År 1994 var det år då Sveriges riksdag fick jämn könsfördelning bland ledamöterna, 40 procent kvinnor och 60 procent män. Jämnast var det efter valet 2006 med 47 procent kvinnor och 53 procent män.

Valda till riksdagen efter parti, september 2010

Direktlänk
Valda till riksdagen efter parti, september 2010

Efter valet 2010 hade alla partier utom Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna jämn könsfördelning. Jämnast var dock könsfördelningen bland Socialdemokraterna och Moderaterna.

Nominerade och valda till allmänna valen efter födelseland 2010

Direktlänk
Nominerade och valda till allmänna valen efter födelseland 2010

Partiledare, april 2014

Direktlänk
Partiledare, april 2014

Ledamöter i riksdagens utskott 1985, 2001 och februari 2014

Direktlänk
Ledamöter i riksdagens utskott 1985, 2001 och februari 2014

Chefer på högsta nivå inom Regeringskansliet 1985, 2000 och januari 2014

Direktlänk
Chefer på högsta nivå inom Regeringskansliet 1985, 2000 och januari 2014

Kommittéernas sammansättning 1981, 2001 och 2013

Direktlänk
Kommittéernas sammansättning 1981, 2001 och 2013

Styrelser och ledning i statligt hel- och delägda företag 2002 och 2013

Direktlänk
Styrelser och ledning i statligt hel- och delägda företag 2002 och 2013

Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd 1991-2012

Direktlänk
Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd 1991-2012

Myndighetschefer tillsatta av regeringen september 2003 och 2013

Direktlänk
Myndighetschefer tillsatta av regeringen september 2003 och 2013

Kommun- och landstingsstyrelsers ordförande 1994, 2002 och 2010

Direktlänk
Kommun- och landstingsstyrelsers ordförande 1994, 2002 och 2010

Förtroendeuppdrag i kommuner och landsting efter organ 2011

Direktlänk
Förtroendeuppdrag i kommuner och landsting efter organ 2011

Förtroendeuppdrag i kommuner och landsting efter position 2011

Direktlänk
Förtroendeuppdrag i kommuner och landsting efter position 2011

Förtroendeuppdrag i kommuner och landsting efter facknämnd 2011

Direktlänk
Förtroendeuppdrag i kommuner och landsting efter facknämnd 2011

Domare efter typ av domstol 1986, 2002 och 2013

Direktlänk
Domare efter typ av domstol 1986, 2002 och 2013

Styrelser och ledning i börsföretag 2013

Direktlänk
Styrelser och ledning i börsföretag 2013

Bland styrelseordföranden var 5 procent kvinnor. Det är samma förhållande som rådde 1999.

Styrelsemedlemmmar efter funktion i aktiebolag år 2011

Direktlänk
Styrelsemedlemmmar efter funktion i aktiebolag år 2011

Chefer efter sektor 2012

Direktlänk
Chefer efter sektor 2012

År 2012 var 36 procent av cheferna kvinnor och 64 procent var män. Motsvarande uppgifter för 1995 var 26 respektive 74 procent.
I privat sektor var könsfördelningen 20 procent kvinnor och 80 procent män år 1995. Det innebär en liten förändring mot jämnare könsfördelning.
Könsfördelningen i offentlig sektor har gått från 43 procent kvinnor och 57 procent män år 1995 till att bli kvinnodominerad 2012.

Chefer och samtliga anställda inom privat och offentlig sektor 2012

Direktlänk
Chefer och samtliga anställda inom privat och offentlig sektor 2012

Förtroendevalda och medlemmar inom fackliga organisationer 1985, 2001 och 2013

Direktlänk
Förtroendevalda och medlemmar inom fackliga organisationer 1985, 2001 och 2013

Chefspositioner inom dagspressen 2013

Direktlänk
Chefspositioner inom dagspressen 2013

Chefer i storstads- respektive landsortstidningar 2013

Direktlänk
Chefer i storstads- respektive landsortstidningar 2013