Inflytande och makt (2018)

Valdeltagande vid riksdagsvalen 1973-2014

Direktlänk
Valdeltagande vid riksdagsvalen 1973-2014

Valda till riksdagen efter ålder, 1998, 2002, 2010 och 2014

Direktlänk
Valda till riksdagen efter ålder, 1998, 2002, 2010 och 2014

Riksdagens sammansättning 1919-2014

Direktlänk
Riksdagens sammansättning 1919-2014

År 1994 var det år då Sveriges riksdag fick jämn könsfördelning bland ledamöterna, 40 procent kvinnor och 60 procent män. Jämnast var det efter valet 2006 med 47 procent kvinnor och 53 procent män.

Valda till riksdagen efter parti, september 2014

Direktlänk
Valda till riksdagen efter parti, september 2014

Nominerade och valda till allmänna valen efter födelseland 2014

Direktlänk
Nominerade och valda till allmänna valen efter födelseland 2014

Partiledare, maj 2016

Direktlänk
Partiledare, maj 2016

Ledamöter i riksdagens utskott 1985, 2001 och 2016

Direktlänk
Ledamöter i riksdagens utskott 1985, 2001 och 2016

Regering och regeringskansli efter position 1985, 2000 och 2016

Direktlänk
Regering och regeringskansli efter position 1985, 2000 och 2016

Kommittéernas sammansättning 1981, 2001 och 2015

Direktlänk
Kommittéernas sammansättning 1981, 2001 och 2015

Styrelser och ledning i statligt hel- och delägda företag 2002 och 2015

Direktlänk
Styrelser och ledning i statligt hel- och delägda företag 2002 och 2015

Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd 1991–2014

Direktlänk
Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd 1991–2014

Myndighetschefer tillsatta av regeringen september 2003 och 2015

Direktlänk
Myndighetschefer tillsatta av regeringen september 2003 och 2015

Kommun­ och landstingsstyrelsers ordförande 1994, 2002, 2010 och 2014

Direktlänk
Kommun­ och landstingsstyrelsers ordförande 1994, 2002, 2010 och 2014

Förtroendeuppdrag i kommuner och landsting efter organ 2015

Direktlänk
Förtroendeuppdrag i kommuner och landsting efter organ 2015

Förtroendeuppdrag i kommuner och landsting efter position 2015

Direktlänk
Förtroendeuppdrag i kommuner och landsting efter position 2015

Förtroendeuppdrag i kommuner och landsting efter facknämnd 2015

Direktlänk
Förtroendeuppdrag i kommuner och landsting efter facknämnd 2015

Domare efter typ av domstol 1986, 2002 och 2016

Direktlänk
Domare efter typ av domstol 1986, 2002 och 2016

Styrelser och ledning i börsföretag 2015

Direktlänk
Styrelser och ledning i börsföretag 2015

Styrelsemedlemmar efter funktion i aktiebolag år 2013

Direktlänk
Styrelsemedlemmar efter funktion i aktiebolag år 2013

Chefer efter sektor 2014

Direktlänk
Chefer efter sektor 2014

Chefer och samtliga anställda inom privat och offentlig sektor 2014

Direktlänk
Chefer och samtliga anställda inom privat och offentlig sektor 2014

Förtroendevalda och medlemmar inom fackliga organisationer 1985, 2001 och 2016

Direktlänk
Förtroendevalda och medlemmar inom fackliga organisationer 1985, 2001 och 2016

Chefspositioner inom dagspressen 2013

Direktlänk
Chefspositioner inom dagspressen 2013

Chefer i storstads- respektive landsortstidningar 2013

Direktlänk
Chefer i storstads- respektive landsortstidningar 2013


Tidigare version av denna sida