Inkomst (2016)

Sammanräknad förvärvsinkomst i åldern 20 år och äldre efter ålder 2000 och 2012

Direktlänk
Sammanräknad förvärvsinkomst i åldern 20 år och äldre efter ålder 2000 och 2012

Sammanräknad förvärvsinkomst i åldern 20–64 år 1991, 2000 och 2012

Direktlänk
Sammanräknad förvärvsinkomst i åldern 20–64 år 1991, 2000 och 2012

Nettoinkomst i åldern 20–64 år 1991, 2000 och 2012

Direktlänk
Nettoinkomst i åldern 20–64 år 1991, 2000 och 2012

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för hushåll 20–64 år efter hushållstyp 1991, 2000 och 2012

Direktlänk
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för hushåll 20–64 år efter hushållstyp 1991, 2000 och 2012

Den högsta disponibla inkomsten har sammanboende utan barn. Därefter kommer sammanboende med ett barn. Det gäller alla åren. Lägst disponibel inkomst har ensamstående kvinnor med barn. Inkomstskillnaden mellan sammanboende med ett barn och ensamstående kvinnor med ett barn respektive ensamstående män med ett barn har ökat sedan 1991 i kronor räknat. Ökningen är större för kvinnor än för män.

Biståndshushåll efter hushållstyp 1985, 2000 och 2012

Direktlänk
Biståndshushåll efter hushållstyp 1985, 2000 och 2012

Högst andel biståndshushåll alla tre åren finns bland ensamstående kvinnor med barn. Högst antal biståndshushåll är ensamstående män utan barn.
Både antal och andelar har minskat mellan 1985 och 2012.

Personer i åldern 20–64 år med privat pensionssparande 1984–2012

Direktlänk
Personer i åldern 20–64 år med privat pensionssparande 1984–2012

Genomsnittligt sparbelopp för personer i åldern 20–64 år med privat pensionssparande 1984–2012

Direktlänk
Genomsnittligt sparbelopp för personer i åldern 20–64 år med privat pensionssparande 1984–2012

Personer 65 år och äldre efter pensionstyp 2012

Direktlänk
Personer 65 år och äldre efter pensionstyp 2012

Kvinnors pension i procent av mäns pension efter ålder 2004–2012

Direktlänk
Kvinnors pension i procent av mäns pension efter ålder 2004–2012

Nettoinkomst för personer i åldern 65 år och äldre efter hushållstyp och ålder 1991, 2000 och 2012

Direktlänk
Nettoinkomst för personer i åldern 65 år och äldre efter hushållstyp och ålder 1991, 2000 och 2012