Tidsanvändning (2018)

Genomsnittlig tidsanvändning för personer i åldern 20–64 år 1990/91, 2000/01 och 2010/11

Direktlänk

Genomsnittlig tidsanvändning för personer i åldern 20–64 år 1990/91, 2000/01 och 2010/11

Användning av tiden

Direktlänk
Kvinnor och män i åldern 20–64 år arbetar i genomsnitt 8 timmar om dagen sett över veckans alla dagar. Med arbete avses både betalt arbete, förvärvsarbete och obetalt arbete, hemarbete.

Ett genomsnittligt vardagsdygn ägnar kvinnor mer tid åt obetalt arbete än män, cirka 1 timme. Män ägnar mer tid än kvinnor åt betalt arbete, ungefär 90 minuter.

Sedan början av 1990-talet har kvinnor ökat sin betalda arbetstid med cirka 30 minuter ett vardagsdygn medan män samtidigt har minskat sin betalda arbetstid med cirka 45 minuter. Kvinnorna lägger under ett vardagsdygn ner i genomsnitt 3,5 timmar på obetalt arbete, en minskning från början av 1990-talet med drygt 1 timme. Män lägger idag ner 2,5 timmar på obetalt arbete, vilket är en ökning med 8 minuter.

Sett över en hel vecka förvärvsarbetar kvinnor idag i genomsnitt cirka 30 timmar jämfört med 27 timmar i början av 1990-talet. Män förvärvsarbetar idag i genomsnitt 37 timmar under en vecka jämfört med 41 timmar tidigare.

Under en vecka utför kvinnor i genomsnitt cirka 26 timmar och män cirka 21 timmar obetalt arbete. I början av 1990-talet utförde kvinnor i genomsnitt 33 timmar obetalt arbete per vecka och män 21 timmar.

Tiden som avsätts för olika aktiviteter i undersökningen varierar kraftigt inte bara mellan kvinnor och män, utan också mellan olika faser i livet.

Tid för obetalt arbete i åldern 20–64 år efter livscykel 2010/11

Direktlänk
Tid för obetalt arbete i åldern 20–64 år efter livscykel 2010/11

Tid för obetalt arbete i åldern 20–64 år efter aktivitet 2010/11

Direktlänk
Tid för obetalt arbete i åldern 20–64 år efter aktivitet 2010/11

Tidigare version av denna sida