Utbildning (2018)

Utbildningsnivå för befolkningen 25–64 år, 1990, 2000 och 2015

Direktlänk
Utbildningsnivå för befolkningen 25–64 år, 1990, 2000 och 2015

Utbildningsnivå för befolkningen efter födelseregion 25–64 år 2015

Direktlänk

Utbildningsnivå för befolkningen efter födelseregion 25–64 år 2015

Meritvärde för elever som avslutat årskurs 9, 1998-2015

Direktlänk
Meritvärde för elever som avslutat årskurs 9, 1998-2015

Elever efter program i gymnasieskolan 2015/16

Direktlänk
Elever efter program i gymnasieskolan 2015/16

Avgångna från gymnasieskolan efter program eller anknytning till program 2014/15

Direktlänk
Avgångna från gymnasieskolan efter program eller anknytning till program 2014/15

Av alla nationella program på gymnasieskolan har tre program en jämn könsfördelning, det vill säga 40-60 procent av vardera könet. Dessa är restaurang- och livsmedel, ekonomi respektive naturvetenskapsprogrammet.

64 procent av kvinnorna går på kvinnodominerade program och 46 procent av männen går på mansdominerade program. På program med jämn könsfördelning går 28 procent av kvinnorna och 26 procent av männen.

Elever som började gymnasieskolan hösten 2011 och som fullföljt utbildningen inom 4 år sefter svensk och utländsk bakgrund

Direktlänk
Elever som började gymnasieskolan hösten 2011 och som fullföljt utbildningen inom 4 år sefter svensk och utländsk bakgrund

Betygspoäng för elever på gymnasieskolan med slutbetyg efter svensk och utländsk bakgrund 2014/15

Direktlänk
Betygspoäng för elever på gymnasieskolan med slutbetyg efter svensk och utländsk bakgrund 2014/15

Examina på grundnivå och avancerad nivå i högskolan efter inriktning 2014/15

Direktlänk
Examina på grundnivå och avancerad nivå i högskolan efter inriktning 2014/15

Studerande och examinerade från högskolan 1985-86, 1999/00 och 2014/15

Direktlänk
Studerande och examinerade från högskolan 1985-86, 1999/00 och 2014/15

Lärare och skolledare i grundskolan och gymnasieskolan 2015/16

Direktlänk
Lärare och skolledare i grundskolan och gymnasieskolan 2015/16

Undervisande och forskande personal efter anställningskategori 2014

Direktlänk
Undervisande och forskande personal efter anställningskategori 2014


Tidigare version av denna sida